Blistrování
logo Medinox

Vývojové poradenství

Pro naše zákazníky nabízíme kompletní vývoj produktu přesně na míru a poradenství při registraci.

Uvádění doplňků stravy do oběhu – notifikace

Od 1.1.2015 :

podle §3d, odst.1,písm.b) zákona o potravinách č.110/1997 ve znění pozdějších předpisů je provozovatel potravinářského podniku uvádějící na trh doplňky stravy povinen oznámit uvedení doplňků stravy Ministerstvu zemědělství před jejich prvním uvedením na trh zasláním českého textu označení (textu etikety). Oznámení se posílá v listinné podobě na adresu Ministerstva zemědělství:

Ministerstvo zemědělství
Odbor potravinářské výroby a legislativy
Těšnov 17 117 05 Praha 1

nebo elektronicky na adresu podatelna@mze.cz, s poznámkou notifikace-doplněk stravy.

Informace o postupu notifikace doplňků stravy lze získat na webových stránkách ministerstva zemědělství.

MEDINOX, s.r.o
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, spisová značka: C56975
Datum zápisu: 18. 12. 2007